Innkalling til årsmøte

Årsmøtet i Åsane Seahawks avholdes 8 april kl 20.00 i klubbhuset på Rolland. Stemmerett gis til medlemmer som er fylt 15 år og som har vært medlemmer i minimum 30 dager før årsmøtet avholdes.

Saker som ønskes behandles på årsmøtet må være sendt styret innen  21.03.14 på «styret(at)seahawks.org»

Åsane Seahawks har vært gjennom en tid med kraftig vekst i medlemsmassen, og vi håper flest mulig møter opp og er med å bestemme idrettslagets vei videre. Fullstendig saksliste vil bli lagt ut senere. Vell møtt 🙂