Innkalling til årsmøte

Åsane Seahawks avholder årsmøte 28 april kl. 19.00 i klubbhuset på Rolland. Stemmerett har de som er fylt 15 år og som har betalt medlemskontingent 30 dager før årsmøtet avholdes. Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må sendes styret(at)Seahawks.org innen 14 april 2015.