Innkalling til årsmøte

Seahawks årsmøte avholdes i klubbhuset på Rolland 3 mai kl 19.00. Saker som ønskes behandlet i generalforsamling må være sendt til styret(at)seahawks.org innen 17 april. Stemmerett gies medlemmer som er fylt 15 år og har betalt medlemsavgift i idrettslaget.
Kunngjøring om årsmøte er offentliggjort innen fristen på 30 dager, og i tråd med NIFs regelverk.
Vi håper flest mulig av idrettslagets medlemmer stiller og er med på å bestemme vår felles vei videre 🙂

Med sportslig hilsen
Styret