SEAHAWKS OG NHHI SIGNERER SAMARBEIDSAVTALE

Fruktbart samarbeid tar form på Vestlandet

Mange vil nok huske NHH som en stabil aktør da  8-manns ligaen i Hordaland ble avviklet hver høst. Det er noen år siden nå, og de fleste lagene som utgjorde ligaen den gang har enten lagt ned, eller pauset aktiviteten på seniornivå.

Norges Handelshøyskoles Idrettsforening har derimot hele tiden hatt et slagkraftig lag, som foruten å delta i studentligaen, også har “sparret” Seahawks på treningskamper utenfor sesong, og hver gang vist seg frem som et lag det er livsfarlig å undervurdere.

Nå er det klart for et mer formelt samarbeid som kommer begge parter til gode. Felles trening arrangeres hver tirsdag på Hawks Nest i Åsane, og NHH utøvere som ønsker å følge Seahawks ordinære treninger er velkomne også der. Vi har derfor grunn til å tro at Seahawks deby i eliteserien vil være med NHH utøvere i troppen.

Seahawks sportslige leder Christian Detjen er svært fornøyd med avtalen som nå er signert og godkjent av særforbundet:

“Flere utøvere på trening gir også hver enkelt deltager større utbytte,” sier han. “Dette er en avtale som helt klart vil gjøre begge lag bedre. Endelig har vi funnet en klubb i Bergensområdet som ønsker et samarbeid, det betyr også en videre utvikling av vår idrett i regionen.”

NHHs trener Benjamin Bjorvatn Øien, med fortid i Kristiansand Gladiators, sier seg i enig.

I en uttalelse til webredaksjonen skriver han:  

«Vi gleder oss over samarbeidet med Åsane Seahawks. Seahawks står som en av de sterkere amerikansk fotballklubbene i Norge, og vi er spente hvordan samarbeidet kan forbedre nivået til både NHHIAF og Seahawks. Vi ser frem til utviklingen blant egne spillere som hospiterer for Seahawks, og erfaringen de tar med tilbake til egne treninger. Vi tror samarbeidet gagner amerikansk fotball i Norge på lang sikt, og et steg i riktig retning for å øke sportens kvalitet på nasjonalt nivå.»


Avtalen, som i første rekke gjelder ut 2017, bidrar også til å forenkle byråkratiet. Lagene kan nå fritt trene og gjennomføre scrimmage uten å søke forbundet om den obligatoriske godkjenningen på forhånd.