Åsanes nye idrettsanlegg

Reguleringsplanen for Arena Nord er sendt inn til kommunen og vi kan nå presentere planene

Arena Nord AS står bak utbyggingen av det nye idrettsanlegget på Myrdal. Arena Nord er eid av Åsane Allianseidrettslag og Trond Mohn.

Åsane Allianseidrettslag består av gruppene Åsane Fotball, Fotball Damer, Turn, Håndball, Allidrett og  Seahawks.    I styret til Arena Nord sitter Trond Mohn som styreleder, Terje Valen som representant for idrettsrådet og Roald Bruun-Hansen som representant for Åsane Allianseidrettslag. Byggingen av anleggene er finanisert av Trond Mohn.

Dette kommer i Arena Nord

Arena Nord vil legge nord for Vestlandshallen der hvor det i dag ligger to kunstgressbaner og en grusbane og vil hus følgende fasiliteter:

I tillegg så reguleres det inn et nærmiljøanlegg, en syver bane for fotball og en enkel sandhall for volleyball og håndball.

Noe for alle

I Arena Nord vil det bli plass for alle gruppene i Åsane allianseidrettslag. Hallidrettene vil få betydelig mer plass med flerbrukshallen for håndball og allidrett og turnhallen med permanente apparater stående hele tiden for turngruppen og cheerleaderene til Seahawks. Dette vil også komme de andre idrettslagene i bydelen til gode.
Det vil også være muligheter for uorganisert idrett i hallene og i nærmiljøanlegget.
Dagens stadion på Myrdal blir det lagt kunstgress på nå og vil når den nye stadion er ferdig bli en bane primært for barne og ungdomsfotball.

Fremdriften

Reguleringsplanen ble sendt inn den 24. Februar. Planen skal nå behandles administrativt og politisk i Bergen kommune samt sendes på høring til naboer og øvrige interessenter i bydelen. Vi håper på en saksbehandling som gjør det mulig meg byggestart i 2017 og ferdigstillese i 2019.