PRESSEMELDING:

Med jevne mellomrom opplever idrettslagets medlemmer at publikum, journalister og samfunnet generelt generaliserer våre aktiviteter som «gutteidretter» eller «jenteidretter.»

Åsane Seahawks ønsker at slike definisjoner skal opphøre. Samfunnet har forlengst fjernet seg fra kjønnsfokuset i arbeidslivet. Nå bør idrettens medlemmer få det samme privilegium.

Vi oppfordrer andre idrettslag, presse og samfunnet forøvrig om å bli med oss på en holdningsendring der fokus er rettet mot utøvernes prestasjoner, og ikke basert på hvilket kjønn de måtte tilhøre.

Med sportslig hilsen
Åsane Seahawks v/Styret