Innkalling til Årsmøte

Åsane Amerikansk Fotball og Cheerleaderklubb innkaller til årsmøte 21.03.18 i klubbhuset på Rolland. Stemmerett gis til de som i 2017 betalte medlemsavgift i idrettslaget og som har fylt 15 år. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt Styret(at)Seahawks.org innen 07.03.18. Fullstendig saksliste vil gjøres tilgjengelig 14 dager før.
Vell møtt.