Politiattest

I Åsane Seahawks blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med Trygve Talhaug, e-post: trygve.talhaug [alfakrøll] gmail.com telefon: 954 66 804
Eller hans stedfortreder: Charlotte Sandtorv e-post:  charlottesandtorv [alfakrøll] hotmail.com telefon: 986 70 801

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av politiattest.

Aldersgrense for politiattester er 15 år.

Steg 1
Idrettslaget skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema, og gi dette til søkeren.

http://www.idrettsforbundet.no/globalassets/1-norges-idrettsforbund/politiattest/bekreftelse-pa-formal-med-politiattest.pdf

I bekreftelsen skal idrettslaget blant annet fylle ut lovhjemmel. Idretten har to lovhjemmel å vise til:

Politiregisterforskriften § 34-1. For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiregisterforskriften § 34-13. For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Steg 2
Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk på https://attest.politi.no/

Er du under 18 år eller av en grunn ikke kan søke elektronisk, se informasjon nederst på denne siden.

Elektronisk søknad om politiattest

Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere ytterligere eller legge ved kopi av legitimasjon.

Under «kontaktinformasjon», fyll inn e-postadresse og telefonnummer.
Under «Formål med attesten» velger du «Frivillige organisasjoner» for både «Kategori» og «Formål.
Under «Legg ved bekreftelse på formål» legger du ved dokumentet som du har fått fra idrettslaget, jfr steg 1.

 Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
 Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
– Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
– Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).

Trykk «Send søknad».

Teknisk informasjon
Løsningen fungerer med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari.

Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen.

Gjennom elektronisk søknad er du legitimert og søknaden signert. 

Steg 3
Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca 2 uker. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

Steg 4
Den som er søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret.

Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen Styret i Åsane Seahawks