Våre Cheer Lag

Trykk på linken til vært lag for mer informasjon

Sparkle
Seahawks Mini er et helt nytt lag som starter opp høsten 2019. Mer informasjon om antall utøvere og lagnavn vil komme etter oppstart! Seahawks Peewee kommer til å trene en gang i uken.
Utøvere på Seahawks Peewee må være født i 2013-2008, og er laget for de som har under to års erfaring med Cheerleading.

Dreamteam
Seahawks Dreamteam er navnet på vårt peewee-lag. Det teller ca. 40 utøvere under 12 år og de trener en ganger i uken.
Utøvere på Seahawks Dreamteam må være født i 2013 – 2008.

Perfection
Seahawks Perfection er et lag med både gutter og jenter som stiller i kategorien Junior Coed og konkurrerer i Median (Level 3).
Utøvere på Seahawks Perfection må være født i 2008 – 2004.

Divine
Seahawks Divine er et lag bestående kun av jenter som konkurrerer i kategorien All Female i Premier (Level 6).
For å bli utøver på Seahawks Divine må du være født i 2004 eller tidligere.